Grundejerforeningen Ebeltoft Nord

Aktuelt i grundejerforeningen

Vigtige datoer

Nyt fra bestyrelsen

Medlemsmøde Lørdag den 25. november 2017

 

https://www.ebeltoftkirke.dk/fileadmin/_processed_/csm_P8213038-2_1853ec1f17.jpg

Traditionen tro afholder vi et medlemshyggemøde med gløgg og æbleskiver ovennævnte dato kl. 15.00 i Den gamle Skole i Dråby, som ligger ved siden af Dråby Kirke.

 

Der er parkeringspladser bagved kirken samt skråt overfor.

 

Tilmelding kan foretages nederst på hjemmesiden: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

Hvad sker der i Ebeltoft ?

Bilderesultat for �ble

 

 

                                                                   *Siden er sidst opdateret 10-11-2017

Referatet fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling 2016

Bemærk at vi har fået nye links 

 

Høringssvar til Forslag til Nationalparkplan 2018-2024 for Nationalpark Mols Bjerge

Indsendt af bestyrelsen for grundejerforeningen Ebeltoft Nord

c/o formand Ivan Munk, Holmevej 150, 8270 Højbjerg, ivanmunk@gmail.com

Generel pkt 1.2

Her forklares at 60 % af de 8.700 boliger er sommerhuse og at der bygges flere sommerhuse end helårshuse i området. Når I så fortæller der bor 9.500 personer i området tæller I ikke den største befolkningsgruppe med. I sommerhalvåret opholder sig måske dagligt 20.000 personer sig i sommerhusene i området. Dette bør inddrages i forklaringen.

Sommerhuse fylder mere i praksis end de gør i planen

I øvrigt prioriteres sommerhuse og disse beboere meget lidt i planens forslag og aktivitetsområde, - kun under styrkelse af biodiversitet får sommerhusene 4 linier.

Vedr. side 17  punkt 2.3.6

Vi ser ingen grund til at bygge nyt velkomstcenter ved Kalø

Der er andre gode muligheder som f.eks.:

  1. Landbrugsbygningerne ved Kalø Gods.
  2. Den nedlagte Naturskole ved Basballe.
  3. Lokale i Maltfabrikken.
  4. Ørnbjerg Mølle
  5. Strandkær (Mols laboratoriet).
  6. Ved indkørslen nordfra til Ebeltoft som dækker trafik fra Randers, Grenå og Århus

I øvrigt har pladsen ved Kalø dårlige P-forhold og tilkørselsforhold så vi advarer om yderligere aktivitet her end der er allerede.

Punkt 2.3.6

Stisystem der forbinder Vegavej, Nymånevej ,Siriusvej med Ebeltoft by ved Nørreport.

Områdets Vagthund

Nationalparken bør katalysere, at gældende regler om hensyn til miljø og natur udtrykt i lokalplanerne fremover respekteres af alle parter, og sikre at kommunens tilsyn hermed udøves konsekvent. Eksempler på områder hvor hensyn og tilsyn bør skærpes er ved ulovlig bebyggelse, opfyldning og terrænreguleringer.

GF repræsentant

Nationalpark initiativet og grundejerforeningers interesser i natur og miljø kan forenes, ikke mindst grundejerforeninger i sommerhusområder eller blandede områder. Der var repræsentant for Sammenslutningen af grundejerforeningen men den faldt desværre væk ifm sammenslutningens nedlæggelse.
Der bør være én bestyrelsespost som sommerhus grundejerforeningerne kan indstille et bestyrelsesmedlem til. 

Der bør oprettes et fast råd bestående af repræsentanter fra samtlige aktive sommerhus-grundejerforeninger som ønsker at deltage.

Ressourcer til friluftsliv og turisme contra biodiversistet

Friluftsliv og formidling er vigtig men det er turisme også. Når vi selv som sommerhusgæst bevæger os rundt i området er vi også turister, og når vi som helårsbeboer sætter os i bilen eller på cyklen rundt på Mols en søndag, er vi også turister. Vi ønsker at turisme afdramatiseres i jeres arbejde, og ses som en sammenhængende del af friluftsliv og formidling hånd i hånd med naturpleje. På den baggrund ønskes en mere visionær plan for udvikling af turisme, der trods alt er afgørende faktor for at tilføre området omsætning til opretholdelse af arbejdspladser, forretninger og oplevelser. Turisme er en vigtig og nødvendig del af området og det skal udvikles i pagt med naturen.

Ovennævnte bør prioriteres mere i forhold til forslagets meget prioritering af biodiversitet, bevaring, registrering, dataindsamling, Det er skrevet af naturfolk til naturfolk og I skal passe på ikke at lave opgaver der er forskningsprojekter ved læreanstaltninger der skal udføre forskning på området.

Kommunikation i øjenhøjde

Forslaget til nationalparken er en flot publikation, en flot beskrivelse af området. Men den er alt for faglig som høringsmateriale til brug for den brede befolkning.  Det er skrevet af naturfolk til naturfolk, ikke som en offentlig høring mange burde tage del i, det kræver det kommunikation i øjenhøjde.

 

Udfordringer med vand i området Tigervej, Girafvej og Lamavej

 

 

Der har igennem længere tid være ufordringer med vand i området og i februar måned 2015 var vandstanden i området 55 cm. højere end den var i juli 2014, så der har været en del aktiviteter i gang for at finde en løsning på dette. Der har også været afholdt 2 borgermøder.

Sagen kan følges på http://www.syddjurs.dk/sag/14/30730   

 

Tilmelding

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk